Ống nối MJPT

LOAÏI Cỡ cáp (mm2 )
S 1 S 2
MJPT 16-16 16 16
MJPT 25-25 25 25
MJPT 50-50 50 50
MJPT 70-70 70 70
MJPT 95-95 95 95
MJPT 120-120 120 120
MJPT 150-150 150 150

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!