Kẹp rẽ nhánh chữ C

Loại 2 rãnh lệch Loại 2 rãnh đều
C 50-16 C 25-25
C 50-35 C 35-35
C 70-16 C 50-50
C 70-35 C 70-70
C 95-35 C 95-95
C 95-50 C 120-120
C 120-35 C 150-150
C 120-70 C 185-185
C 150-50 C 240-240
C 150-70 C 300-300
C 185-50
C 185-70
C 240-70
C 240-95
C 240-120
C 300-95
C 300-120

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!