Kẹp ngừng cáp ABC

Loại Cỡ dây sử dụng (mm2)
KN-2x(06-35) 2 x (06 – 35)
KN-4x(06-35) 4 x (06 – 35)
KN-4x(11-35) 4 x (11 – 35)
KN-4x(50-95) 4 x (50 – 95)
KN-4×120 4 x 120
KN-4×150 4 x 150

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!