Ống nối đồng

Loại Tiêt diện cáp (mm2)
ONC 25 25
ONC 35 35
ONC 50 50
ONC 70 70
ONC 95 95
ONC 120 120
ONC 150 150
ONC 185 185
ONC 240 240
ONC 300 300
ONC 400 400

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!