Móc treo cáp ABC

LOẠI CỠ CÁP (mm2)
KT-25 4 x 25
KT-35 4 x 35
KT-50 4 x 50
KT-70 4 x 70
KT-95 4 x 95
KT-120 4 x 120
KT-150 4 x 150

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!