Loại Cỡ cáp (mm2) Số lổ
CA 25 25 1 lổ hoặc 2 lổ
CA 35 35
CA 50 50
CA 70 70
CA 95 95
CA 120 120
CA 150 150
CA 185 185
CA 240 240
CA 300 300
CA 400 400
CA 500 500

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!