Cosse đồng nhôm

Loại Cỡ cáp (mm2) Số lổ
Cu-Al 25 25 1 lổ hoặc 2 lổ
Cu-Al 35 35
Cu-Al 50 50
Cu-Al 70 70
Cu-Al 95 95
Cu-Al 120 120
Cu-Al 150 150
Cu-Al 185 185
Cu-Al 240 240
Cu-Al 300 300

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!