Categories: ,
Số cực 2, 3, 4 cực
Chức năng bảo vệ Nhiệt, từ & điện tử
Dòng điện định mức 50A – 2.000A

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !!