Ống nối đồng nhôm

Loại Cỡ cáp (mm2)
AL CU
GTL 16 16 10
GTL 25 25 16
GTL 35 35 25
GTL 50 50 35
GTL 70 70 50
GTL 95 95 70
GTL 120 120 95
GTL 150 150 120
GTL 185 185 150
GTL 240 240 185
GTL 300 300 240

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!