Số cực 1, 2, 3, 4 cực
Chức năng bảo vệ Nhiệt & từ
Điện áp định mức 230/400V
Dòng điện định mức 06A – 63A

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !!