Nối bọc cách điện – IPC

LOẠI DÂY CHÍNH
(mm2)
NHÁNH RẼ
(mm2)
IPC 95 – 35 25-95 6-35
IPC 95 – 95 50-95 50-95
IPC 120 – 120 95-120 95-120

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!