Biến dòng hạ thế

  • Lõi tôn silic chất lượng cao độ từ thẩm lớn, tổn hao thấp
  • Dây quấn Emay chất lượng cao
  • Vỏ ngoài bằng nhựa hoặc Epoxy

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!