Cầu chì tự rơi – FCO

Vật liệu cách điện Polymer  hoặc  sứ
Loại 27kV – 100A

27kV – 200A

38kV – 100A

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!