Máy biến áp đo lường trung thế

  • Lõi tôn silic chất lượng cao, độ từ thẩm lớn, tổn hao thấp
  • Dây quấn Emay chất lượng cao
  • Đúc Epoxy cách điện cao, chịu ẩm tốt

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!