Ốc siết cáp nhựa

Loại Kích thước cáp
PG 7 Khớp đệm cách điện  PG 7 = Ø12 (cable: 3.5-6m.m)
PG 9 Khớp đệm cách điện  PG 9 = Ø16 (cable: 4-8m.m)
PG 11 Khớp đệm cách điện  PG 11 = Ø18 (cable: 5-10m.m)
PG 13.5 Khớp đệm cách điện  PG 13.5 = Ø20 (cable: 6-12m.m)
PG 16 Khớp đệm cách điện  PG 16 = Ø22 (cable: 10-14m.m)
PG 19 Khớp đệm cách điện  PG 19 = Ø24 (cable: 12-15m.m)
PG 21 Khớp đệm cách điện  PG 21 = Ø27 (cable: 13-18m.m)
PG 25 Khớp đệm cách điện  PG 25 = Ø30 (cable: 15-22m.m)
PG 29 Khớp đệm cách điện  PG 29 = Ø36 (cable: 18-25m.m)
PG 36 Khớp đệm cách điện  PG 36 = Ø46 (cable: 22-32m.m)
PG 42 Khớp đệm cách điện  PG 42 = Ø54 (cable: 30-38m.m)
PG 48 Khớp đệm cách điện  PG 48 = Ø59 (cable: 34-44m.m)

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!